Bardejovská nemocnica je v kraji tretia najväčšia

548x
26. August 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 5-6/2017

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove má približne 700 zamestnancov

IMG_1661.JPG

Bardejovská nemocnica prešla viacerými rekonštrukciami

 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby. Neziskovou organizáciou je od roku 2002. Má dvoch spoluzakladateľov – jedným je štát a druhým je humanita – neziskovka. Po právnej stránke ide o neštátne zdravotnícke zariadenie, na ktorú má cez správnu radu vplyv Ministerstvo zdravotníctva. Bardejovská nemocnica má dosah približne na 75 000 obyvateľov a má nadregionálny charakter, keďže aj do iných oblastí (Giraltovce) chodia lekári – špecialisti.

„Samozrejme, že na naše oddelenia môžu chodiť aj pacienti z iných okresov, no prioritou sú pacienti z nášho okresu. Sme treťou najväčšou nemocnicou v Prešovskom kraji, hneď po Prešove a Poprade. Aj z hľadiska rozsahu zdravotnej starostlivosti a takisto aj z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré vynakladáme. Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť od všeobecných ambulancií pre deti a dorast cez špecializované ambulancie, ktorých je tu päťdesiat, cez vyšetrovacie zložky, laboratórne vyšetrovacie zložky, röntgen, CT, MR, lôžkové oddelenia až po záchrannú zdravotnú službu a lekárne,“ vymenováva riaditeľ nemocnice, Marián Petko.

 

Transformácia pred 15 rokmi

K transformácii nemocnice došlo pred pätnástimi rokmi, keď sa štátna príspevková organizácia zmenila na neziskovú organizáciu. Dnes takto funguje až 21 nemocníc v rámci Slovenska.

„Po tejto zmene máme väčšiu samostatnosť proti politickým zásahom, no na druhej strane oveľa väčšiu zodpovednosť, pretože nás štát neoddlží. Hospodárime s tým, čo vyrobíme a aké prostriedky získame. Je to náročnejšie na riadiace procesy, pretože aj teraz sme nemocnica, ktorá nemá žiadne dlhy voči štátu, sociálnej poisťovni ani voči daňovému úradu. Na druhej strane aj vďaka tomu sa môžeme uchádzať o rôzne fondy, o ktoré sa aj výrazne uchádzame. Či už ide o fondy, ktoré idú cez zdravotníctvo, alebo o fondy z Európskeho sociálneho fondu. Tam je vždy podmienka, že nesmiete mať žiadne záväzky. Myslím si, že zodpovednosť je prenášaná aj na vedúcich pracovníkov, v tom zmysle, že vieme každé euro efektívne využívať,“ pokračuje Marián Petko.

 

Bardejovská nemocnica nie je v strate

Rozdiel financovania medzi nemocnicou v Bardejove a štátnymi nemocnicami je malý, keďže celá zdravotná starostlivosť je hradená cez zdravotné poisťovne. Na rozdiel od štátnych nemocníc sú vytvárané aj iné finančné prostriedky vo výške 15-20 percent. Aj vďaka tomu nemocnica nie je v strate. 80-85 percent sú príjmy zo zdravotných poisťovní, zvyšok sú ďalšie príjmy, čiže nie od zdravotných poisťovní. Nemocnica v Bardejove prevádzkuje bufety, zdravú výživu, lekárne, parkovisko, v minimálnom rozsahu aj prenájom priestorov.

 

Na platy ide väčšia polovica

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba má približne 700 zamestnancov. Tí sú platení jednak podľa tabuľkových platov, ktoré definuje štát, ale aj individuálne. Nemocnica sa vie rozhodnúť, že niektorí zamestnanci dostanú príplatky. K platu sa dá prilepšiť aj cez výkony, ktoré sú na priamu platbu. Podľa riaditeľa, bardejovská nemocnica dáva na platy približne 60% z príjmov, zatiaľ čo štátne nemocnice dávajú 80-90%. A to je jeden z dôvodov, prečo štátne nemocnice sú v strate.

V ostatnom období boli v nemocnici zrekonštruované a vynovené viaceré oddelenia. Približne pred desiatimi rokmi nemocnica čerpala financie z dvoch veľkých projektov – išlo o zatepľovanie a výmenu okien a o vybudovanie pavilónu, kde sa nachádza onkológia, očné a pľúcne. „To bolo z prostriedkov Európskej únie. Na bežné rekonštrukcie, ktorých je omnoho viac, používame financie z úverových zdrojov alebo z lízingu. Do konca minulého roka sme investovali, od roku 2002, zhruba dvadsať miliónov eur.“

Akútne oddelenia, ktoré sú v hlavnom monobloku, sú kompletne zrekonštruované. K tomu treba pripočítať aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, z veľkej časti detské oddelenie, interné oddelenie. Na chirurgii prebieha rekonštrukcia, takisto aj v pavilóne liečebne dlhodobo chorých.

 

Nekonečný príbeh

„V slušnom stave je rehabilitácia a neurológia. Takisto aj LDCH. Naplánované to máme tak, že základné oddelenia maľujeme každé dva roky a úpravu sociálnych zariadení robíme každý rok až dva. Tu máme odpoveď, že je to nekonečný príbeh, ktorý nemá začiatok ani koniec. Je to trvalý jav. Posledné dva roky sa snažíme zamerať hlavne na úpravu sociálnych podmienok pre pacientov. V hlavnom monobloku tento rok už budú na všetkých lôžkových oddeleniach zrekonštruované všetky sociálne zariadenia a na každom oddelení budujeme nadštandardné izby, ktoré sú využívané a je o nich veľký záujem,“ hovorí M. Petko.

(19:50, red)

 mc plagát.jpg

Diskusia
Pridať komentár