V Bardejove podpísali zmluvu vo výške 5 miliónov eur

17x
24. August 2017

Úverové zdroje pôjdu prioritne do infraštruktúry

podpisbj (1).JPGEurópska investičná banka (EIB) v stredu 23. augusta v Bardejove podpísala Zmluvu o navýšení úverového rámca s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) vo výške dodatočných 5 miliónov eur. Úverové zdroje smerujú do modernizácie a rekonštrukcie dopravnej a cestnej infraštruktúry.

Úver priamo podporuje financovanie regionálnej rozvojovej stratégie a investičného programu verejnej infraštruktúry kraja.

 

V Šarišskom múzeu

„Dnešný podpis navýšenia úverového rámca nadväzuje na vyše desaťročnú spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom. Doteraz sme z neho financovali obnovu, rekonštrukciu a výstavbu regionálnych ciest, infraštruktúry vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych centier. Je práve symbolikou, že navýšenie podpisujeme v regionálnom Šarišskom múzeu v Bardejove, ktoré je rovnako zrekonštruované z financií banky EÚ”, uviedol Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky na dnešnom slávnostnom podpise v Bardejove.

Prešovský samosprávny kraj doteraz čerpal prvý úver z EIB vo výške 40,4 mil. eur a druhý úver vo výške 25 mil. eur. Zdroje boli použité najmä na projekty v oblasti cestnej siete, ale aj vzdelávania, sociálnych služieb i kultúry. Celkovo od roku 2006 kraj vďaka úverovým zdrojom realizoval projekty v hodnote viac ako 142 miliónov eur. Navýšenie úverovej linky o 20 % pôvodne schváleného druhého úverového rámca predstavuje pre Prešovský kraj ďalšie zmysluplné investície. 

 

Výhodnejšie podmienky

„Oproti prvej úverovej zmluve z roku 2006 sú podmienky na čerpanie ešte flexibilnejšie a pre nás výhodnejšie. Skutočnosť, že EIB si svojich partnerov i projekty, ktoré podporuje, starostlivo vyberá, je pre nás dobrou vizitkou. Investičné akcie budú zamerané v plnom rozsahu na cestnú infraštruktúru. Realizovaných bude 81 akcií s celkovým rozpočtovým nákladom takmer 14 mil. eur. Je to ďalšia pozitívna správa a významný príspevok pre rozvoj regiónu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.   

V rámci Slovenskej republiky EIB spolupracuje s tromi vyššími územnými celkami. Prvým partnerom bol práve Prešovský samosprávny kraj, neskôr pribudol Bratislavský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.

 

117 miliárd eur

Financovanie rozvoja miest a regiónov je pre EIB dôležitou agendou, a to obzvlášť v regiónoch kohézie. Investície EIB v tejto oblasti rozvoja miest za posledných 6 rokov dosiahli zhruba 117 miliárd eur. Financovanie inteligentných riešení pre mestá a regióny, tzv. “Smartcities”  banka považuje za budúce ohniská pre nové investície, inovácie, talent. To všetko má významný dopad na rast a tvorbu nových pracovných miest v hospodárstve. Na Slovensku v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou AssetManagment pripravuje vznik Investičnej platformy pre financovanie aj menších projektov inteligentných miest.

V Bardejove, kde sa podpis zmluvy EIB s PSK uskutočnil, sa dnes zároveň stretli predstavitelia z regiónu Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny na medzinárodnej konferencii venovanej podpore investícií inteligentných miest. Partnerstvo samospráv na tomto podujatí deklaroval i Prešovský samosprávny kraj, ktorý je územným koordinátorom Dohovoru primátorov a starostov najmä v oblasti energetickej efektívnosti a SMART projektov.   

(13:10, D. Jeleňová)

invia_ban (5).jpg

Diskusia
Pridať komentár