Mesto chce príspevok na rekonštrukciu telocvične, poslanci zasadali v seniorcentre

15x
15. August 2017

Poslanci sa zišli

Reportáž

 

V priestoroch seniorcentra na Toplianskej ulici sa uskutočnilo 23. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Mimoriadne aj v nových priestoroch, nakoľko zasadačka na mestskom úrade v čase konania zastupiteľstva bola v rekonštrukcii. Poslanci mali na programe iba dva body.

Najprv prebehla rozprava k návrhu nakladania s majetkom mesta, kde poslanci odsúhlasili zmenu nájomcu nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku a zriadenie sídla novovznikajúcej dcérskej spoločnosti, prenájom plynárenského zariadenia v priemyselnom parku, Odkúpenie technickej, projektovej a realizačnej dokumentácie fotovoltaického strešného systému a Odkúpenie objektu „Rybárskej bašty“ s pozemkami do vlastníctva mesta za sumu viac ako 56 tisíc eur.

V druhom a poslednom bode programu poslanci odhlasovali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 150 tisíc eur za účelom rekonštrukcie telocvične Základnej školy s materskou školou Pod Papierňou. Spolufinancovanie mesta je vo výške najmenej 25% z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.

(20:50, L. Urbán)

 

future plagat.jpg

Diskusia
Pridať komentár