V Dubinnym še špiva a tancuje

25x
13. August 2017

Uctili si Štefana Nosáľa

dubinne x (6).JPG

Zaspievali i zatancovali

 

Malebná obec Dubinné leží na sútoku rieky Topľa a Cerninka, u nás prezývaná Rika. Obec patrí do mikroregiónu strednej Tople. Tohto roku sa konal v obci tretí ročník festivalu - V Dubinnym š ešpiva a tancuje. Moderátorka Mgr. Erika Baldovičová srdečne privítala hostí JUDr. Mariána Gašpera, druhého podpredsedu Matice slovenskej a predsedu krajskej rady Matice slovenskej v Prešove, ktorý sa prihovoril aj k účastníkom festivalu, ďalej Pavla Ceľucha, poslanca PSK, prezidenta DPO, starostov okolitých obcí, účinkujúcich ako aj všetkých návštevníkov festivalu.

P. Baldovičová pokračovala krátkym životným príbehom J. M. Hurbana, od jeho narodenia pred dvesto rokmi, cez štúdium na evanjelickom lýceu v Bratislave, životom so svojou milovanou Aničkou Jurkovičovou a ich ôsmimi deťmi, aj o službách rakúskemu cisárovi Františkovi Jozefovi, prvému podpredsedovi Slovenskej národnej rady. Môžeme byť na neho hrdí. Ale v prvom rade to bol človek , ktorý vynaložil veľa úsilia na to, aby Slováci, žijúci za hranicami Slovenska, najmä v Čechách, Poľsku, Srbsku, Chorvátsku a Maďarsku, zostali spojení so Slovenskou kultúrou a udržiavali si tak národné povedomie, náboženstvo, zvyky a tradície.

Druhou osobnosťou, ktorú sme si pripomenuli a uctili je všetkým dobre známy profesor Štefan Nosáľ, s ktorým sa deň predtým naposledy rozlúčilo celé Slovensko. Tento človek preslávil folklórom našu krajinu po celom svete na vystúpeniach Lúčnice. Ľudia od údivu strácali reč nad krásou slovenského spevu, tanca a krojov. Svojimi zvykoslovnými pásmami ukázal veľkosť a krásu nielen krajiny, ale aj ľudí, ktorý v nej žijú. Minútou ticha sme mu vzdali svoju úctu.

 

Viac ľudí v hľadisku

Starosta obce Ing. Milan Hudák,  privítal a pozdravil všetkých prítomných a účinkujúcich na tomto podujatí – dedinskú folklórnu skupinu Kurimjan z Kurimy, Matičiarov zo Sveržova, DFSk z Hankoviec a domácu folklórnu skupinu Dubinčan. O tom, že to bolo jedinečné podujatie v tejto obci svedčí aj to, že v hľadisku bolo viac ľudí aj z našej obce, než po iné roky. Na tomto podujatí sa pravidelne zúčastňujú aj návštevníci z okolitých obcí Kurima, Šašová, Ortuťová, Brezovka, Hrabovec, ale aj z ďalej vzdialených obcí. Prichádzajú tiež mnohí rodáci žijúci mimo obce.

 

Na scéne po 21 ročnej odmlke

Tohto roku sa nám do programu podarilo angažovať len 11 - ročnú speváčku rusínskeho pôvodu Stephaniu Kováčovú z Ortuťovej, ktorej spev odmenili diváci bohatým potleskom. DFSK Dubinčan, ktorú založili manželia Ján a Milena Tomčoví, bola vždy aktívna. Po 21 ročnej odmlke sa vrátila na scénu v roku 2012. Táto folklórna skupina sa vybrala vlastným smerom a folklór robí z vlastných zvykov, tradícií, ktoré prežili vďaka zozbieraniu od svojich predkov a prenášaniu z generácie na generáciu. Folklórna skupina sa skladá z mužskej a ženskej speváckej skupiny, tanečnej zložky a vlastnej hudobnej zložky. Od svojho účinkovania vydala už dva CD nosiče. V ďalšej svojej činnosti sa chce zameriavať na pásma, venované zvykom a obyčajom v tomto regióne. V ich činnosti im pomáha starosta obce, obecné zastupiteľstvo, PD Mier, Urbariátna spoločnosť a iní sponzori, za čo im srdečne ďakujeme.

 

Dovidenia na štvrtom ročníku

Miluj a budeš milovaný, rob radosť druhému a stonásobne sa ti vráti. S týmito slovami sa chcem touto cestou poďakovať aj všetkým matičiarom miestnej organizácie Dubinné, ktorí sa na týchto akciách aktívne podieľajú. Želáme im veľa zdravia, pohody a úspechov v živote. Veríme, že sa v budúcnosti naša základňa matičiarov rozšíri o ďalších zapálených ľudí.

Dovidenia na štvrtom ročníku folklórnych slávností V Dubinnym še špiva a tancuje.

(19:15, J. Tomčo, predseda MO MS Dubinné)

 

Hotel Artin.jpg

1308
Diskusia
Pridať komentár