Dobrovoľnícka činnosť združenia EKOnART v Bardejove

103x
09. Január 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 4/2016

Nielen rečami, ale aj skutkami

Kurzy enkaustiky v priestoroch HOS.jpg

Kurzy enkaustiky v priestoroch HOS

 

V Bardejove už niekoľko rokov existuje občianske združenie, ktorého názov sa skladá z troch hlavných oblastí, ktorým sa dobrovoľníci venujú – ekológia, ekonomika a umenie. „OZ EKOnART vzniklo pred troma rokmi na základe potrieb troch zakladajúcich členov zapojiť sa do diania v meste Bardejov nielen rečami, ale aj skutkami.

Uskutočňovať potreby je v princípe jednoduché, no realizácia je častokrát veľmi zložitá. Snažíme sa pretvárať myšlienky a potreby ľudí či rôznych organizácii formou projektov a tým pomáhať riešiť skvalitňovanie života, zvyšovať úroveň environmentálnej a finančnej gramotnosti a podporovať rozvoj kreativity,“ hovorí štatutárka OZ Jana Klebanová.

 

Odmenou je úsmev a poďakovanie

Mnoho ľudí sa pýta, prečo sa niekto vo svojom voľnom čase dobrovoľníctvu venuje. „Väčšinou to končí pri komentári, či poznámke, čo z toho máme? Keď sa následne niekomu snažíte vysvetliť pojem dobrovoľnícka činnosť,  málokto pochopí, že odmenou sú úsmevy detí, poďakovanie či spokojnosť organizácie, ktorá môže lepšie využívať svoje priestory,“ prezrádza J. Klebanová a pokračuje:

„Práve toto je odmena za dobrovoľnícku činnosť. Áno, obyčajné poďakovanie má aj v dnešnom svete svoje miesto a často na to zabúdame. Spätná väzba a rozhovory s dobrovoľníkmi poskytujú priestor pre vytváranie ďalších nápadov a od nápadu k jeho realizácii už je len krôčik. Práve táto časť je úlohou a výzvou pre naše občianske združenie, ako by sa to dalo vyriešiť a zrealizovať k všestrannej spokojnosti. Výraznou mierou k realizácii takýchto malých projektov prispieva aj spolupráca medzi podobnými záujmovými skupinami (občianske združenia, spolky a skupiny občanov mesta), avšak dlhodobo pretrvávajúce rezervy sú v ich vzájomnej komunikácii a koordinácii.“

Realizácia mnohých projektov sa podarila s podporou Komunitnej nadácie Bardejov v rámci viacerých grantových programov. „Menovaným partnerským organizáciám patrí úprimné poďakovanie, že sa s nami podieľajú na lepšom živote v Bardejove. Budovanie zdravého povedomia, že každý v meste je schopný prispieť k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie, je dlhodobým krédom členov OZ EKOnART, ktorí sa tešia na spoluprácu, možno práve s Vami,“ dodala Klebanová.

 

Zrealizované projekty OZ EKOnART:

-        Úprava telocvične na Miniknižnicu a úprava priestoru pre výtvarné krúžky v MŠ na Komenského 24

-        Spolupráca s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela na naplnení Miniknižnice pre deti, poskytnutie priestorov na prednášky

-        Kreatívne kurzy enkaustiky a spolupráca pri úprave átria v areáli ZŠ na Komenského 23

-        Spolurealizácia Miniarbotéta na Gymnáziu Leonarda Stöckela

-        Ďalšie aktivity a projekty v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom, s Úniou žien Slovenska, so Spoločnosťou na ochranu netopierov, s Inštitútom mládeže – IUVENTA a iné

(19:55, red)

 

kúpele poďakovanie.jpg

Diskusia
Pridať komentár