S Jurajom Bochňom o osvetovom stredisku

8x
03. Január 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 4/2016

S Jurajom Bochňom o osvetovom stredisku

HOS zorganizovalo aj zaujímavé podujatie Biely odkaz. Námestie sa odelo do biela.JPG

HOS zorganizovalo aj zaujímavé podujatie Biely odkaz. Námestie sa odelo do biela 

 

Hornošarišské osvetové stredisko (HOS) má v Bardejove šesťdesiattriročnú históriu. Počas tohto obdobia významne prispelo ku kultúrnemu a spoločenskému rozvoju Horného Šariša. Každoročne si na svoje konto pripíše viac ako sto zorganizovaných kultúrnych podujatí.

Takto môže pomáhať pri prevencii, realizácii projektov pre mládež či v dobrovoľníctve. HOS je rozpočtovou organizáciou, pričom rozpočet je určený na základnú prevádzku organizácie a budov, ktoré spravuje. Všetky podujatia sú realizované z grantových prostriedkov. Postupne sa HOS vyprofilovalo ako moderný osvetový dom s dôstojnými podmienkami pre záujmovú umeleckú činnosť a skúseným kolektívom.

„Myslím si, že v rámci svojich možností, sme schopní flexibilne reagovať na potreby obyvateľov Prešovského kraja aj Bardejova, kde pôsobíme. Ale HOS je hlavne zodpovedným partnerom všetkých organizácií, s ktorými spolupracujeme. Počnúc Policajným zborom SR, cez obce v okrese, občianske združenia, až po projektových partnerov v zahraničí, ktorých máme v šiestich krajinách Európy. Vytvárame kvalitné projekty s dlhodobou udržateľnosťou a to je dôvod úspešnosti pri schvaľovaní. Je to aj kvalitným tímom ľudí, ktorí vedia písať projekty a zároveň ich realizovať,“ hovorí riaditeľ Juraj Bochňa, ktorému sme položili niekoľko otázok.

 

Základným pilierom činnosti HOS je práca v regióne. Ako vyzerá v praxi a s kým spolupracujete?

Pomáhame obciam pri organizovaní kultúrnych podujatí, pri vytváraní dramaturgie a celkového charakteru kultúrnych podujatí v okrese tak, aby boli žánrovo vyvážené.. Vytvárame tiež podmienky pre rozvoj a prácu folklórnych skupín, remeselníkov, výtvarníkov, fotografov, šachistov a podobne. Každý mesiac otvárame novú výstavu vo veľkej galérii a od septembra aj v galérii v klenbových pivniciach, kde vystavujú naši fotografi. Súčasťou tohto úseku sú aj tvorivé dielne, kde sa môžu deti naučiť pracovať s rôznymi materiálmi a vyrábať tak malé umelecké diela. Tento rok sme po prvýkrát vytvorili aj tvorivé dielne na výrobu hudobných nástrojov, či bábok pre bábkové divadlo, čo sa stretlo s priaznivým ohlasom.

 

Pre koho sú vaše podujatia určené?   

Cieľom HOS je vytvárať podujatia rodinného typu, najčastejšie aj s výchovným charakterom. Snažíme sa osloviť všetky vekové skupiny a výsledky návštevnosti hovoria o tom, že sa nám to darí. Podujatia ako Valali v mesce, Biely odkaz, Dožinkové slávnosti, Deň rodiny, Bardejovský drabiňak, Cyrilometodské slávnosti či Vianočný jarmok remesiel sa stali značkou, ktorú už v regióne pozná azda každý a vďaka kvalitnej príprave si našli svojich návštevníkov.

 

V galérii HOS organizujete mnohé výstavy, podľa akého kľúča vyberáte autorov?

V našej galérii sa prezentujú v prvom rade neprofesionálni umelci. To je naším prvoradým poslaním, podporovať umelcov v ich začiatkoch, motivovať ich, poskytnúť im priestor a vytvárať podmienky na rozvoj ich talentu. To tiež zahŕňa vytvárať im možnosti na ďalšie vzdelávanie a prezentovanie ich práce. Prinášame rôzne tvorivé dielne, ktoré ich majú motivovať k práci a tiež ich vzdelávať. Rovnako sme však priniesli viacero experimentálnych výstav, ktoré mali ohlas nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Výstava ľúbostných listov mala celosvetovú premiéru práve u nás a nadväzujúce tematické výstavy sa tešili tiež veľkému záujmu návštevníkov.

 

Je našou povinnosťou presadzovať podporu domácich umelcov      Juraj Bochňa

 

HOS sa venuje hlavne kultúre a vzdelávaniu. Ako vy osobne vnímate kultúru v Bardejove?

Bardejov je jedinečné mesto svojou históriou a pamiatkami a to mu dáva obrovský potenciál aj v kultúrnej oblasti. V prvom rade preto musíme podstatne viac spolupracovať. Viacero organizácií nie je na škodu, jedna by nemala šancu obsiahnuť široké kultúrne spektrum ani obsahovo, ani personálne. Veľmi si cením dobrú spoluprácu s nimi a myslím si, že naše vzťahy s mestom Bardejov sú nadštandardné. Nakoniec, je to vidieť aj na aktuálnej ponuke našich autorských projektov, veď „Valali v mesce“, či „Bardejovský drabiňak“ sa už stali súčasťou kultúrnych kalendárov. Je tiež potrebné spomenúť spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré majú rovnako veľa dočinenia s kultúrou a som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo presadiť líniu, v ktorej dáva aj mesto viac priestoru domácej, najmä hudobnej scéne. Podľa mňa je práve toto najväčším prínosom spolupráce.

Musíme si uvedomiť, že dovážaný program je pri okresaných rozpočtoch jednak neporovnateľne drahší, ale hlavne, kultúra to nie je len ponuka pre diváka. Je to aj podpora ľudí, ktorí ju chcú tvoriť a je to aj umenie. Je našou povinnosťou presadzovať podporu domácich umelcov. Akonáhle sa totiž rozbehnú a dosiahnu aspoň poloprofesionálnu úroveň, stonásobne sa nám to vráti tým, že oni podporia naše dramaturgické plány a budú propagovať vo svete región, odkiaľ pochádzajú. Nehovoriac o pomoci občianskym združeniam a neformálnym skupinám, alebo aj obciam v regióne pri písaní projektov, či organizovaní podujatí. Pomoc jednému zanietenému človeku v regióne častokrát znamená viac, ako mnohotisícový projekt, ktorého zmysel je niekedy na zváženie.

(14:30, red)

 

Bilingvál-leták-1.jpg

Diskusia
Pridať komentár