Gréckokatolícky farár z Bardejova Florián Potočňák sa prihovára

171x
29. December 2016

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 5/2016

 Boh miluje každého. Aj teba

boh.jpg

O sviatkoch hovorí gréckokatolícky farár

 

Každý rok pred Vianocami je po mestách i dedinách čulý ruch. Všetci sa pripravujú na sviatky. Obchody sú vyzdobené, v novinách i v televízii sa objavia reklamy s viac-menej vianočnými motívmi. Vianoce prenikli do nášho života ako určitá spoločenská, hospodárska, obchodná a možno aj citová záležitosť. Prenikli však i do našej duše svojím hlbokým významom?

I keď sa nezastavíme pri nákupoch darčekov, hračiek, kožušín a podobne, azda sa uspokojíme len sentimentálnymi spomienkami na detstvo, na jasličky v chráme a jeho poéziu na rodinné návštevy. A tak prejdú jedny Vianoce za druhými a my pokračujeme v behu za smrťou, žijeme, ako keby sa Kristus nebol narodil.

 

Vianoce sú viac ako koledy či ozdobený stromček

Ale i keď si na Vianoce zájdeme do chrámu, ba azda i doma zanôtime koledy, alebo dokonca pomyslíme na svojich drahých, nemôžeme sa ešte uspokojiť. Lebo Vianoce sú viac. Sú sviatkami Vteleného Slova Božieho. Ak sa nepokúsime aspoň trochu preniknúť tajomstvo Vtelenia pre nás, pre každého z nás, tak sme prežili Vianoce iba povrchne. A nijaké svetlá, ani rodinná atmosféra, ani stromček ani nálada, ktorá sprevádza Vianoce po uliciach, nás nenasýti ozajstnou, hlbokou radosťou, ktorú Kristus priniesol. Stal sa človekom bez toho, aby prestal byť Bohom.

Boh a človek, dva extrémy sa spájajú. Vtelením sa uskutočňuje najhlbšie spojenie Boha s človekom. Vypĺňa sa obrovský priestor a vzdialenosť medzi nekonečnou Bytosťou a pekným, no obmedzeným tvorom - človekom. Iba Boh je schopný vybrať si jednoduchú maštaľku, panenskú Matku a celé
to ľudsko-božské prostredie, ktoré nám opisujú evanjelia. Áno, skutočnosť vtelenia alebo narodenia Pána sa odohral raz v histórii, ale ostáva trvalým stavom.

Vtelenie neprestalo, ale pokračuje, ostáva naveky: Ježiš Kristus žije i dnes ako Boho-človek, ako vtelený Boh. Betlehemské dieťa prináša nám i dnes svoju milotu, lásku, radosť, pokoj, tak isto ako ich prinieslo Márii, Jozefovi, pastierom, betlehemským obyvateľom.


Každé Vianoce sú ešte raz a znovu sviatkom Vteleného Slova, živého, aktuálneho, prítomného všetkým nám svojimi darmi, milosťami, účinkami i svojou osobou. A tu sme pri prameni ozajstnej vianočnej radosti. Boh je i teraz náš Emmanuel, Boh s nami, je náš Boh, blízky citlivý, milosrdný a ľudský k nám! Áno, máme sa z čoho radovať! To milé dieťa v jasličkách, také bezmocné a plné lásky, je náš všemohúci Boh!

 

Boh nás všetkých miluje

Ak chceme znovuobjaviť kúzlo Vianoc, to tajomné kúzlo, ktoré nás očarovalo v detskom veku a prípadne i potom, musíme ho hľadať hlbšie. Najkrajším ovocím týchto sviatkov a najcennejším darom pre nás by malo byť úprimné znovu odkryté a do hĺbky prežité presvedčenie, že Boh nás, mňa, teba, naozaj miluje, a to teraz, keď o ňom premýšľam, keď pracujem, keď sa modlím. Veriť v jeho lásku ku mne, k nám! Celým naším životom vydať svedectvo tomu presvedčeniu, ako spieva prorok Izaiáš: S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh.

 

„Okolo nás je mnoho sŕdc, ktoré sú vyhasnuté práve z dôvodu pocitu osamelosti“

 

Vianoce majú skutočne svoju hlbokú realitu, svoj základ a svoje korene. Tým je nesporne skutočnosť narodenia, a teda historickej existencie Ježiša Krista. Bez tejto skutočnosti by naše Vianoce boli ako tie vianočné stromčeky: bez koreňa. Vianočná láska od nás žiada, aby sme ju prijali vážne a čestne, aby sme ju opätovali úprimnou, bezvýhradnou láskou.

„Láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska" (1 Jn 4,7-8).

Vianočná láska od nás žiada, aby sme sa pred ňou sklonili a v posvätnom tichu sa jej klaňali. Pokloňme sa Božej láske, ktorá sa stala telom a prebýva medzi nami. Pripojme sa k poklone anjelov a celej prírody, k poklone pastierov a mudrcov, k poklone presvätej Matky a spravodlivého Jozefa. Venite adoremus Dominum - Poďte, pokloňme sa Pánovi. Okolo nás je mnoho sŕdc, ktoré sú vyhasnuté práve z dôvodu pocitu osamelosti, nezáujmu iných ba dokonca beznádeje. Naša vianočná radosť môže byť pre nich takým silným podnetom, že sa tiež pokúsia nanovo objaviť posolstvo Vianoc.

(18:40, Florián Potočňák, foto: aktuality.sk)

 

Vianočný výpredaj

mc sport.jpg

Diskusia
Pridať komentár