Poslanci Zastupiteľstva KSK sa zišli netradične dvakrát v jeden deň

1647x
25. Jún 2024
Krajské zastupiteľstvo rokovalo 2-krát
 Zasadnutie KSK (Zdroj: KSK)
 
Zastupiteľstvo KSK na mimoriadnom zasadnutí jednohlasne schválilo usporiadanie budúcich majetkovoprávnych vzťahov medzi Košickým samosprávnym krajom a Pentou Hospitals SK, a. s. Župní poslanci rokovali o čosi dlhšie.
 
Zatiaľ čo dopoludnia sa zišli na 13. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK), popoludní mimoriadne zasadli, aby prebrali jediný bod 14. rokovania, ktorým bolo usporiadaniu budúcich majetkovoprávnych vzťahov medzi Košickým samosprávnym krajom a Pentou Hospitals SK, a. s. (PHSR). Nájomca plánuje z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR dostavať a zrekonštruovať budovu Nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorá je vo vlastníctve kraja.
 
V tejto súvislosti PHSR požiadala o riešenie vzájomných majetkovoprávnych vzťahov. Keďže rokovania boli úspešne ukončené až 20. júna 2024, bod nebolo možné zaradiť do rokovania zastupiteľstva v riadnom termíne. Výsledkom rokovaní zástupcov kraja s nájomcom je dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom prevode akcií, ktorý dnes Zastupiteľstvo KSK jednohlasne schválilo. Veľký projekt obnovy Nemocnice v Spišskej Novej Vsi je rozdelený do dvoch fáz, pričom realizácia prvej je naplánovaná do konca júna 2026 a druhá fáza by mala byť zrealizovaná do konca roka 2028.
 
 Podľa schváleného dodatku má župa v poslednom roku plynutia nájomnej zmluvy možnosť požiadať o spätné odkúpenie akcií za symbolické 1 euro (Zdroj. KSK)
 
„Nájomca žiadal majetkovoprávne usporiadanie aj vzhľadom na to, že nájomná zmluva s krajom a zmluva o dočasnom prevode akcií uplynie k 1. 9. 2031. Podľa podmienok výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR a Operačného programu Slovensko musí dĺžka nájomného vzťahu trvať viac ako 10 rokov. Bez dodatku k zmluve by sme tak de facto premrhali investičnú príležitosť pre našu nemocnicu na Spiši. Tento návrh v maximálnej možnej miere sleduje verejný záujem, ktorý nijako neokliešťuje budúce manažérske rozhodovanie kraja a zároveň vopred jasne a férovo stanovuje pravidlá hry,“ vysvetlil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
Župa má možnosť požiadať o spätné odkúpenie akcií za symbolické 1 euro
 
Podľa schváleného dodatku má župa v poslednom roku plynutia nájomnej zmluvy možnosť požiadať o spätné odkúpenie akcií za symbolické 1 euro. V prípade, že tak neurobí, PHSR bude môcť pokračovať v prevádzkovaní nemocníc v Košickom kraji ďalších 20 rokov. Ak si Košický samosprávny kraj uplatní právo spätného odkupu a rozhodne sa prevádzkovať nemocnice sám, prevezme na seba aj kompenzáciu predošlej investície nájomcu do budovy. Kraj si s nájomcom dohodol mechanizmus vyrovnania takýchto investícií na základe znaleckého posudku v predposlednom roku nájomnej zmluvy.
 
 
Ďalšou možnosťou v prípade spätného odkupu akcií Košickým samosprávnym krajom za 1 euro je, že župa vyhlási verejnú obchodnú súťaž. V tom prípade bude mať nájomca PHSR predkupné právo akcií, a to počas piatich rokov od uplynutia zmluvy o dočasnom prevode akcií. To znamená, že PHSR by mala právo dorovnať najvyššiu ponuku, predloženú vo verejnej obchodnej súťaži.
 
„Platnosť a účinnosť dodatku číslo 3 s výnimkou režimu odsúhlasovania investícií je viazané na úspešné ukončenie dostavby a rekonštrukcie Nemocnice v Spišskej Novej Vsi,“ dodal župan Trnka.
 
Témou 13. zasadnutia bola i úprava župného rozpočtu v roku 2024
 
Na dopoludňajšom zasadnutí vzal poslanecký zbor na vedomie informatívne správy za rok 2023, ktoré predložili organizácie Košice Región Turizmus, IDS Východ, s. r. o., Inovačné centrum Košického kraja. Zastupiteľstvo KSK získalo informáciu aj vyhodnotení Regionálnej inovačnej stratégie či zimnej údržby ciest II. a III. triedy. Témou 13. zasadnutia bola i úprava župného rozpočtu v roku 2024, ktorá vyplýva zo zvýšených nedaňových príjmov, z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu či z Európskej únie a z použitia fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.
 
 Témou 13. zasadnutia bola i úprava župného rozpočtu v roku 2024 (Zdroj: KSK)
 
Poslanci tiež prerokovali protestu prokurátora proti dvom ustanoveniam Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK, pričom pred plénom vystúpila aj samotná prokurátorka. Zmena návrhu troch divadiel Poslanci v pondelok 24. júna 2024 odsúhlasili aj zmenu názvu troch divadiel, ktorých zriaďovateľom je župa. Dôvodmi sú zabezpečenie lepšej rozpoznateľnosti divadiel ako organizácií zriadených Košickým samosprávnym krajom, potreba rebrandingu divadiel a nastavenie lepšej komunikácie ich vizuálnej identity v konkurenčnom prostredí.
 
Od 1. januára 2025 sa tak názov Bábkového divadla v Košiciach zmení na Bábkové divadlo Košického kraja, ďalej Divadlo Romathan v Košiciach zmení názov na Krajské divadlo Romathan a tiež Divadlo Thália Színház sa bude od nového roka volať Thália Színház - krajské divadlo.
(9:15, TS)
Diskusia
Pridať komentár