Bardejovskí poslanci schválili novú šéfku mestskej televízie a ďalší dvojmiliónový úver

1713x
21. Jún 2024
Bardejov má nový dvojmiliónový úver a novú konateľku BTV
Vzostupy a pády riaditeľov Bardejovskej televízie. (Zdroj: MH)  

Na štvrtkovom (20.6.) zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili prvú zmenu rozpočtu. Na programe dňa bolo aj hospodárenie obchodných spoločností mesta a výberové konanie na konateľa Bardejovskej televízie.

Na programe 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 20. júna bolo celkovo šestnásť bodov programu. Najdôležitejším z nich bol návrh na prvú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024.
 
 Celkový dlh mesta sa novým dvojmiliónovým úverom vyšplhal na 34 % a sumu 13,8 miliónov eur. (Zdroj: Mesto Bardejov)

Jeho podstatou bolo prijatie ďalšieho úveru, tento krát vo výške 2 milióny eur na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov, grantov a projektov. Rozpočet sa tým navýšil na sumu 42,2 miliónov eur s tým, že jeho bilancia zostala vyrovnaná. Celkový dlh mesta sa tak vyšplhal na 34 % a sumu 13,8 miliónov eur.
 

Po deviatich mesiacoch bez oficiálneho konateľa a riaditeľa sa novou šéfkou Bardejovskej televíznej spoločnosti oficiálne stala doteraz poverená riaditeľka Jarmila Mančáková. Mančákovú najprv na priamy návrh primátora bardejovský parlament predtým dvakrát neschválil.

Primátor napokon na žiadosť poslancov vypísal 17. mája 2024 výberové konanie. Zverejnené bolo v jednom statuse na FB stránke BTV (18.5.) a v tlačených novinách Bardejovské novosti (21.5.). Na webovom sídle ho samospráva nezverejnila.
 
Do tretice všetko dobré. Poslanci novú konateľku Jarmilu Mančákovú na štvrtkovom rokovaní nakoniec pomerom hlasov - 13 za, 0 proti, 9 sa zdržalo – zvolili. (Zdroj: Mesto Bardejov)

Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači. Peter Reviľak a Jarmila Mančáková z Bardejova a Imrich Andrejčák z Prešova. Do výberovej komisie boli primátorom menovaní poslanci Eva Hudáková, Peter Petruš, Daniel Rohaľ, Nataša Milistenferová, Dominik Fotta, Marek Šimco a vedúci oddelenia kultúry MsÚ Martin Choma.

Hlasovanie komisie bolo tajné. Štyri hlasy (od Petra Petruša, Daniela Roháľa, Martina Chomu a Nataši Milistenferovej) dostala Jarmila Mančáková, tri hlasy (od Mareka Šimca, Dominika Fottu a Evy Hudákovej) dostal Peter Reviľák. Imrich Andrejčák skončil s nulovým počtom hlasov. Poslanci novú konateľku na štvrtkovom rokovaní nakoniec a do tretice pomerom hlasov - 13 za, 0 proti, 9 sa zdržalo – zvolili.
(14:45, Mario Hudák)
Diskusia
Pridať komentár