Na Hostovických lúkach pri Snine zakvitli kosatce sibírske

934x
20. Máj 2024
V prírodnej rezervácii Hostovické lúky v okrese Snina zakvitli kosatce sibírske
V prírodnej rezervácii Hostovické lúky v okrese Snina už kvitne väčšina kosatcov sibírskych. (Zdroj: FB Hostovické lúky) 

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty eviduje, že lokalita je podstatne suchšia, čo pravdepodobne súvisí s klimatickou zmenou.

V prírodnej rezervácii (PR) Hostovické lúky v okrese Snina už kvitne väčšina kosatcov sibírskych. Ako uviedla botanička Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty Miroslava Jedináková, na mieste najmasívnejšieho výskytu tejto zákonom chránenej rastliny na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi evidujú skoršie kvitnutie. Odborníci ho pripisujú posunu vegetačného obdobia asi o mesiac skôr.
 

„Terénnou obhliadkou sme zistili, že došlo k poškodeniu jedincov v dôsledku prízemných mrazov v uplynulých dňoch," uviedla Jedináková s tým, že vegetačný posun pozorujú aj pri iných rastlinných druhoch.

Kosatec sibírsky vyžaduje vlhké slatinné a rašelinné lúky, mokriny, čo územie Hostovických lúk poskytuje. Rastlina zvyčajne dorastá do výšky viac ako metra. „V aktuálnom období kvitnutia sme zaznamenali na celej ploche jeho výskytu nižší vzrast jedincov kosatca v porovnaní s minulými rokmi, čo pripisujeme absencii vlahy," skonštatovala botanička.

Populácia kosatca sibírskeho sa nachádza podľa Jedinákovej v priaznivom stave. „Početnosť druhu neklesá, práve naopak, pozorujeme jeho rozšírenie aj mimo PR na dostatočne veľkej ploche, ktorá je súčasťou územia európskeho významu Hostovické lúky s výmerou 15,07 hektára," doplnila.
 
 Najväčším ohrozením stavu PR je zmena hydrologického režimu priamo v rezervácii. (Zdroj: FB Hostovické lúky)  

Hostovické lúky si na udržanie populácie kosatca sibírskeho vyžadujú vhodný manažment, ktorý spočíva v striedavom kosení. „Lokalita je rozdelená na spoločenstvá, komplexy biotopov, ktoré sa kosia striedavo v trojročných cykloch," uviedla botanička s tým, že pri manažmente lokality dlhodobo spolupracuje CHKO s nájomcami okolitých poľnohospodárskych pozemkov.

Najväčším ohrozením stavu PR je zmena hydrologického režimu priamo v rezervácii. CHKO Východné Karpaty eviduje, že lokalita je podstatne suchšia, čo podľa nej súvisí s klimatickou zmenou. „Krátka a slabá zima s malým množstvom zrážok má výrazný vplyv na vlhkostné pomery a výšku hladiny spodnej vody PR. Počas suchých a extrémnych rokov, aké v poslednom období zažívame, nebola spodná voda ani v hĺbke 70 centimetrov pod povrchom," zhodnotila botanička.

Vzhľadom na štvrtý stupeň ochrany je vstup do rezervácie zakázaný. Ochranári zaznamenali aj nerešpektovanie zákona a vstup ľudí do rezervácie s cieľom fotografovania. Okrem zákazu vstupu na územie je tiež zakázaná akákoľvek manipulácia s kosatcami a inými druhmi v rezervácii. „Ak dôjde k porušeniu zákona, riešime také prípady napomenutím. Vandalizmus v lokalite neevidujeme," dodala Jedináková.
(16:05, red.) 
Diskusia
Pridať komentár