Mestské lesy v Košiciach začali s výrubom poškodených dubov

1412x
27. Február 2024
V Košiciach začali s výrubom dubov
  (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Nevyhnutný výrub a ošetrenie stromov je naplánovaný v lokalite Horný Bankov – Kaplnka. Práce, ktoré sú naplánované od pondelka (26. 2.), by mali byť ukončené v priebehu marca.
 
Mestské lesy Košice a.s. návštevníkov žiadajú, aby nevstupovali do pracovného priestoru označeného červeno-bielymi páskami a rešpektovali pokyny odborného personálu a polície.
 
  (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Vyrúbať plánujú 11 kusov výrazne poškodených dubov na ploche a tiež poškodené stromy z blízkeho lesného porastu. Ostatné duby na ploche budú orezané a ošetrené podľa arboristických štandardov. Na zostávajúce stromy osadia 11 kusov vtáčích búdok pre dutinové hniezdiče a spevavce ako čiastočnú náhradu za odstránené stromy.
 
 (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Po skončení prác zabezpečia primeranú náhradnú výsadbu drevín. Prípadné vhodné časti dreva z výrubu plánujú použiť na výrobu lesoparkových doplnkov, drevených sôch.
(9:10, red.) 
Diskusia
Pridať komentár