Mesto Prešov absolvovalo stretnutie k participatívnemu rozpočtu

1124x
26. Február 2024
Prešov mal prvé pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
 (Zdroj: Mesto Prešov)
 
Prešovčania absolvovali v utorok 20. 2. 2024 prvé pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu. Radnica si už vypočula aj prvé detaily niektorých návrhov projektov, ktoré sa plánujú na tento rozpočet napojiť.
 
Mesto Prešov zvolalo na utorok 20. februára 2024 prvé pracovné stretnutie k pripravovanému participatívnemu rozpočtu mesta Prešov. Prostredníctvom neho môžu obyvatelia mesta financovať svoje vlastné verejno-prospešné projekty. Stretnutia s občanmi sa zúčastnili aj viacerí vedúci pracovníci príslušných odborov mestského úradu, ktorí budú súčasťou zasadnutí tematických skupín.
 
Práve v tematických skupinách, ktoré sa budú stretávať v priebehu najbližších týždňov, budú žiadatelia o financovanie prezentovať svoje projekty a za pomoci zamestnancov mestského úradu odstraňovať prípadné nedostatky svojich žiadostí tak, aby dokázali svoje nápady úspešne zrealizovať.
 
 
O návrhoch, ktoré vzídu z tematických skupín, budú rozhodovať obyvatelia mesta Prešov vo verejnom hlasovaní. Participatívny rozpočet mesta Prešov je rozdelený na 4 tematické skupiny: sociálnu, kultúrnu, skupinu životného prostredia a tematickú skupinu pre šport. Jednotlivé tematické skupiny sa budú stretávať v tieto dni: 
 
Sociálna oblasť
 
1. stretnutie TS je 28. 2. 2024 od 14:00 - 16:00 a 2. stretnutie TS je 4. 3. 2024 od 14:00-16:00. Miesto stretnutí je v Zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej 26, sociálny odbor na 2. poschodí.
 
Oblasť kultúry
 
Kontaktná osoba za tematickú skupinu z MsÚ je Mgr. Patrícia Zichová. 1. stretnutie TS je 27. 2. 2024 od 14:00 - 16:00 a 2. stretnutie TS sa koná 4. 3. 2024 od 14:00-16:00. Miesto stretnutí je v Zasadacej  miestnosti MsÚ na Jarkovej 24.
 
 
Oblasť životného prostredia
 
Kontaktná osoba za tematickú skupinu z MsÚ je Ing. Martina Lorková. 1. stretnutie TS sa koná 28. 2. 2024 od 14:00 -16:00 a 2. stretnutie TS je 5. 3. 2024 od 14:00 - 16:00. Miesto stretnutí je v Zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej 24, na 3. poschodí.
 
Oblasť športu
 
Kontaktná osoba za tematickú skupinu z MsÚ je Bc. Michal Semančík. 1. stretnutie TS je 28. 2. 2024 od 14:00 -16:00 a 2. stretnutie TS je 5. 3. 2024 od 14:00 – 16:00. Miesto stretnutí je 28. 2. 2024 v Zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej 24 a 5. 3. 2024 v Malej radnej sieni v historickej radnici, ktorá sa nachádza na Hlavnej 73.
 
Následný proces podávania žiadostí, ich vyhodnocovania a zverejnenia bude prebiehať v zmysle harmonogramu
 
Podávanie návrhov projektov do 22. 03. 2024, posúdenie návrhov projektov do 15. 04. 2024, posúdenie možnosti zaradenia návrhov do procesu výberu, doplnenie návrhov max. do 10.4.2024, zverejnenie projektov na stránke mesta od 19.04.2024, verejná prezentácia projektov do 03.05.2024, hlasovanie o projektoch 06-10.05.2024, sčítanie hlasov z oboch hlasovaní do 15.05.2024, vyhodnotenie PR do 31.5. 2024, zazmluvnenie poskytnutia podpory na realizáciu projektov od 1.6.2024, realizácia projektov od 1.6.2024 do 31.12.2024, vyúčtovanie projektov max. do 10.01. 2025, 10. januára roka nasledujúceho po roku, kedy bola podpora prijímateľovi poskytnutá.
(15:40, red.) 
Diskusia
Pridať komentár