Na gymnáziu v Košiciach a Michalovciach sa bude vyučovať 10 nových predmetov

1020x
26. Február 2024
Gymnazisti v Košiciach a v Michalovciach sa  začnú vzdelávať v nových triedach so zameraním na informatiku
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach) 
 
Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy študentov pre trh práce so zameraním na informatiku.  
 
Nový rok so sebou prináša aj nové výzvy. Košický samosprávny kraj sa v roku 2024 púšťa do novinky, a to hneď na dvoch župných stredných školách. Nový školský rok od 1. septembra 2024 odštartuje na Gymnáziu Alejová v Košiciach a Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach s experimentálnym overovaním v rámci študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku.
 
 Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Gymnázium Alejová v Košiciach)
 
„Na východe máme veľký potenciál, ktorý čaká na svoj rozvoj. Avšak, od roku 2018 opustilo Košický kraj takmer 20 000 ľudí, preto na župe dlhodobo pracujeme na tom, aby sme odliv mozgov zastavili. Jedným zo spôsobov je aj zavádzanie nových foriem štúdia. Aktuálne je v experimentálnom overovaní zapojených 10 gymnázií z celého Slovenska, z toho 2 školy sú práve z nášho kraja," informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
 
„V praxi to znamená, že študenti sa budú učiť v novovytvorených informatických triedach, kde sa bude vyučovať dokopy 10 nových predmetov. Učebné osnovy boli vytvorené na základe úzkej spolupráce odborníkov z vysokých škôl a rôznych IT firiem,“ dodal Trnka.
 
Návrh študijného odboru vychádza z výsledkov a výstupov Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V prípade, že experimentálne overovanie naplní stanovené ciele, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorí nový študijný odbor s týmto zameraním, šitým pre gymnaziálne štúdium.
 
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach)  
 
Hlavným cieľom je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium informatiky či zlepšenie prípravy pre vysokoškolské štúdium, konkrétne v oblastiach IT a STEM zameraných na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť, robotiku. 
 
Kraj chce podporiť aj rozvoj digitálnej gramotnosti a informatického myslenia v kontexte matematického, informatického a prírodovedného vzdelávania žiakov systematickým a koordinovaným využívaním inovatívnych metód výučby založených na aplikovaní bádateľských prístupov a projektového vyučovania.
 
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Gymnázium Alejová v Košiciach) 
 
Počet žiakov na dvoch vybraných gymnáziách v Košiciach a v Michalovciach bude predmetom dohodovacieho konania s ministerstvom školstva. Župa predpokladá, že počet žiakov v jednej triede sa bude pohybovať na úrovni 17 až 21 stredoškolákov pre každé z krajských gymnázií.
 
Experimentálne overovanie organizačne zabezpečí garant, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov v Košiciach, zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy.
(13:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár