Knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji si pripravili zaujímavé podujatia

1320x
22. Február 2024
Knižnice PSK pripravujú atraktívne podujatia
 (Zdroj: PSK)
 
Osem regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja si na tento rok pre svojich čitateľov pripravilo bohatý program. Už dávno totiž nie sú inštitúciami, kde sa iba požičiavajú knihy.
 
Svojich návštevníkov vítajú na festivaloch, besedách i na rôznych podujatiach na podporu čítania. Návštevníci sa môžu tešiť na známe podujatia, ktoré už poznajú i na viaceré novinky.
 
Literárne festivaly regionálneho i medzinárodného charakteru, odborné prednášky, kurzy, 3D workshopy, čitateľské súťaže či podujatia a aktivity na podporu čítania – to všetko chystajú v tomto roku knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre svojich návštevníkov. Okrem toho majú v pláne zorganizovať besedy so zaujímavými osobnosťami i vzdelávacie semináre.
 
Moderné knižnice rodinného typu 
 
„Jednou zo stálych priorít regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je vytvárať moderné knižnice rodinného typu, tzv. viacfunkčné zariadenie, ktoré budú plniť funkciu spoločenských väzieb a skvalitňovať a rozvíjať služby pre verejnosť. V roku 2024 chcú knižnice koncepčne pracovať na aktivitách podporujúcich rodiny a zameriavať sa hlavne na detskú čitateľskú gramotnosť a tiež na zvyšovanie digitálnej gramotnosti čitateľov, prioritne seniorov,“ uviedla vedúca odboru kultúry PSK Emília Antolíková.
 
 
Medzi top podujatia Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove bude aj tento rok patriť marcový festival detskej literatúry pod názvom Zvedavé čítanie. Počas leta privíta knižnica autorov z Taiwanu v rámci podujatia Mesiac autorského čítania a v septembri už tradične uvedie medzinárodný literárny festival Prešov číta rád.
 
V Podtatranskej knižnici v Poprade už budúci víkend odštartuje Jarný digitálny tábor pre deti na podporu digitálnej gramotnosti. V marci sa uskutoční 8. ročník festivalu detskej literatúry S knihou ma baví svet a v auguste bude prebiehať letný tábor pre deti pod názvom Literárny tábor. Čitatelia sa môžu tešiť aj na októbrové Dni poézie Pavla Hudáka a novembrový festival českej literatúry K susedovi bližšie.
 
Svetová literatúra v Bardejove 
 
Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove sa tento rok zameria na semináre o svetovej literatúre, vzdelávacie kurzy pre seniorov, i prezentačno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež Objav (um)enie. Pred letnými prázdninami pripraví literárny festival pre deti, koncom roka zas chystá 5. ročník kultúrno-spoločenského podujatia rusínskej národnostnej menšiny Môj jazyk, moje korene.
 
 
Aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou chystá literárny festival pre národnostné menšiny. A to pre Rómov pod názvom RomLIT. Okrem toho poteší návštevníkov Knižnými medovými dňami, ktoré budú zahŕňať workshopy so včelármi, ilustrátorské workshopy i literárne workshopy s autormi detských kníh zameraných na včeliu tematiku. Obľúbeným podujatím je i letný čitateľský tábor pre deti MRKni či Piatky pre matky.
 
Do Literárnej obývačky pozve už tento rok Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, kde sa uskutočnia besedy so spisovateľmi a vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť. Deti a študentov zaujmú najmä literárne workshopy pod názvom Múzovačky.
 
Do Modernej knižnice zas láka Knižnica J. Henkela v Levoči. V rámci podujatia ponúka prácu s 3D tlačiarňou a micro:bitmi pre všetky vekové kategórie. Čitatelia sa môžu tešiť i na autorské večery so spisovateľmi a na stretnutia s rôznymi umelcami. V novembri je plánovaná beseda na tému spoločenských a politických zmien v bývalom Československu spojená s prezentáciou fotografií Petra Župníka z Prahy z rokov 1988 a 1989.
 
Scifi a fantasy v Humennom 
 
Vihorlatská knižnica v Humennom chystá v tomto roku viacero rôznorodých podujatí a aktivít na podporu mesta Humenné ako Mesta kultúry 2024. Medzi nimi nebude chýbať vzdelávacie podujatie Viem, rozumiem pre študentov i seniorov, takisto utorkové letné čítania, ktoré sa uskutočnia na nádvorí knižnice a multižánrový festival Literatúra v exile. Okrem toho knižnica pripraví dvojdňový literárny festival zameraný na scifi a fantasy. Keďže knižnica tento rok oslávi svoju storočnicu, pri tejto príležitostí pripraví aj niekoľko podujatí, ktoré vyvrcholia v októbri slávnostnou akadémiou.
 
Návštevníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku si tento rok vychutnajú autorské besedy, stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi i rôzne vzdelávacie aktivity. V júni ich knižnica privíta na podujatí Okrúhly stôl s ukrajinskými spisovateľmi a na podujatí Leto s knihou.
 
Regionálne knižnice sa aj tento rok zapoja do celoslovenských a medzinárodných iniciatív akými sú Národný týždeň manželstva, Prečítané leto, Čítajme si, Noc s Andersenom, Noc literatúry i 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK 2023. Taktiež sa zapoja do Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa začne už 4. marca. Aktuálnu ponuku podujatí nájde široká verejnosť na webových stránkach a sociálnych sieťach knižníc.
(11:00, PSK) 
Diskusia
Pridať komentár