VIDEO | Na Prešovskej univerzite v Prešove odhalili pamätnú tabuľu Antona Verancsicsa

1150x
27. November 2023
 Na Prešovskej univerzite v Prešove slávnostne odhalili pamätnú tabuľu diplomata Verancsicsa 
 
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Pamätnú tabuľu historika Verancsicsa odhalili Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity v Prešove a Ágota Hetey, generálna konzulka Maďarska.
 
„Išlo o osobnosť, ktorá pôsobila v kultúre, v umení, vo vede a verejnej službe, tak sme skonštatovali, že má miesto práve na univerzite. Stala sa prvou takouto pamätnou tabuľou,“ informoval Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity v Prešove.
 
 Odhalenie pamätnej tabule (Zdroj: Ahoj TV)
 
Anton Verancsics (Anton Vrančič) bol diplomat, kráľovský miestodržiteľ, uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup, kardinál a historik. Najväčším diplomatickým úspechom Vrančiča bolo uzavretie Drinopolského mieru medzi cisárom Maximiliánom II. a sultánom Selimom II. v roku 1568. Touto zmluvou sa začalo približne 25-ročné obdobie mieru.
 
„Ja si myslím, že mier sa nám práve teraz ukazuje, že to nie je stav spoločnosti, ktorý je stály alebo na ktorý sme zvyknutí. My sa práve preto musíme snažiť, aby sme pre nás, pre naše deti vytvárali mier a pokoj v budúcnosti práve na základe tých historických skúsenosti a poznatkov, ktoré vieme,“ povedala Ágota Hetey, generálna konzulka Maďarska.
 
Bol vysvätený za kňaza a za biskupa a svoju prvú svätú omšu odslúžil v roku 1569. Jeho pamätnú tabuľu vysvätil Martin Štiber, rektor Univerzitného pastoračného centra v Prešove.
 
 Anton Verancsics (Zdroj: Ahoj TV)
 
„Som zistil, že máme veľký poklad v cirkevných dejinách, nie len v tých občianskych. Hlavne kvôli tomu, čo svojím úsilím dokázal, ako jeden veľký dar sprostredkovať mier aspoň na niekoľko rokov,“ vyjadril sa Martin Štiber, rektor univerzitného pastoračného centra v Prešove.
 
V roku 1573 ho pápež Gregor XIII. vymenoval za kardinála, zomrel však skôr, než sa o svojom vymenovaní dozvedel.
(15:09, red.)
Diskusia
Pridať komentár