VIDEO | V bardejovskej nemocnici začína najväčšia rekonštrukcia v histórii za viac ako 11 miliónov eur

1989x
27. November 2023
 V Nemocnici v Bardejove štartuje projekt Obnovy, rekonštrukcie a prístavby Pavilónu hlavný monoblok
Pozrite si našu videoreportáž
 
Rekonštrukcia bude v celkovej sume 11 664 000 eur.
 
„My urobíme všetko pre to, aby sa to čo najmenej dotklo pacientov a zamestnancov. A chcem poprosiť pacientov aj tých, ktorí budú v nemocnici o trpezlivosť, lebo dva roky to bude stavba, najväčšia stavba za 25 rokov v tejto nemocnici,“ povedal Marián Petko, riaditeľ, NsP Sv. Jakuba v Bardejove.
 
„Od budúceho týždňa začneme odovzdaním a prevzatím staveniska. Začíname s oplotením staveniska, začneme s realizáciou zariadenia staveniska. Následne potrebujeme zrealizovať prekládky, ktoré sú potrebné pred realizáciou dostavby.
 
 
Máme tam prekládku kanalizácie, vodovodu a medicínskych plynov,“ vyjadril sa Matúš Tkáč, projektový manažér dodávateľa stavebných prác, spoločnosti SYTIQ a.s..  
 
„V roku 2026 na týchto troch oddeleniach bude pacient už len v jedno a dvojposteľovej izbe so samostatným sociálnym zariadením. Budeme vykonávať viacej operácií ako teraz a to v oblasti chirurgie, traumatológie, ortopédie a aj gynekológie. A zároveň budeme hospitalizovať viacej pacientov so širším spektrom diagnóz,“ dodal Marián Petko.
 
)
 Nemocnica s poliklinikou Svätého Jakuba v Bardejove (Zdroj: Ahoj TV)
 
Po úspešnom verejnom obstarávaní uzavrela nemocnica 9. novembra zmluvu o dielo s dodávateľom stavebných prác – akciovou spoločnosťou SYTIQ vo hodnote 7 781 000 eur. V druhej etape projektu realizovaného z Plánu obnovy a odolnosti, bude nemocnica obstarávať zdravotnícku a prístrojovú techniku za takmer 4 milióny eur.  
 
„Po realizácii tejto stavby budeme šetriť viac ako 40% v energiách. Na strechách tohto pavilónu budú slnečné kolektory a fotovoltaické elektrárne. Do 30% elektrickej energie si už budeme vyrábať sami. Keďže systém lôžok bude plávajúci na všetkých troch oddeleniach, tak bude vyššia využiteľnosť lôžok ako je teraz a s vyššou využiteľnosťou lôžok bude viacej hospitalizácií  a tým vyššie platby od zdravotných poisťovní,“ vysvetlil sa riaditeľ, NsP Sv. Jakuba v Bardejove.  
 
Stavebné práce začnú 21. novembra a budú sa realizovať za plnej prevádzky nemocnice. Okrem rekonštrukcie hlavného monobloku pribudne aj nová štvorposchodová prístavba. Celá stavba by mala byť ukončená do konca júna 2026.
 
V novej prístavbe bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s ambulantnou časťou, oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie s pracoviskom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, interné a geriatrické oddelenie a infektologická ambulancia.
 
 Pacient bude už len v jedno a dvojposteľovej izbe so samostatným sociálnym zariadení (Zdroj: Ahoj TV)
 
„Do konca roka by sme chceli zrealizovať , samozrejme, tieto prekládky, zrealizovať zariadenie stanoviska a začať so zemnými prácami,“ vyjadril sa Matúš Tkáč.
 
„Druhá časť projektu je zdravotnícka technika - tam začíname verejné zaobstarávanie do konca roku 2023. Techniku by sme chceli vysúťažiť najneskôr do konca roku 2024, pretože my už techniku môžeme používať aj na tých pracoviskách, ktoré teraz sú," vysvetlil Marián Petko.
 
„Okrem kľúčového faktoru ukončenia verejného obstarávania druhým dôležitým je dokončenie a to musí byť do konca júna 2026, pretože v prípade žeby sa to nestihlo, a to  nie len v prípade našej nemocnice, ale všetkých, tak víťaz, to znamená nemocnica, musí vracať peniaze a to si ja neviem predstaviť, “ dodal Petko.
(14:18, red.)
Diskusia
Pridať komentár