Súkromná stredná odborná škola Bardejov

19798
Kontaktné údaje Súkromná stredná odborná škola Bardejov
  • Bardejov
  • Hviezdoslavova 11
  • 085 01
Súkromná stredná odborná škola sa nachádza v historickej časti mesta Bardejov. Táto škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO od roku 1984 a od začiatku svojho pôsobenia vychováva odborníkov v oblasti služieb.
Hlavným cieľom školy je pripraviť žiakov pre odborné profesie, o ktoré je záujem na trhu práce. Dôraz sa kladie hlavne na odbornú zložku prípravy absolventov školy a rozvíjanie ich talentu. Pri zabezpečovaní praktického vyučovania škola spolupracuje s organizáciami súkromného sektoru zmluvnou formou – vzdelávanie je prepojené s praxou.
 
 
Praktické vyučovanie realizujeme vo vlastných dielňach odborného výcviku. V priestoroch školy sú priestory pre odborný výcvik v odboroch:
kaderník – kadernícky salón otvorený aj pre širokú verejnosť
kozmetička a vizážistka – kozmetický salón otvorený aj pre širokú verejnosť
hostinský – kuchynka a stolovacia miestnosť
propagačná grafika – grafická dielňa
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – stolárske dielne na Priemyselnej ulici
 
Na základe dohody môžu žiaci pracovať aj v súkromných firmách.
 
Teoretické vyučovanie je v budove školy, ktorá patrí medzi pamiatkové objekty. Budova školy vznikla pre potreby školstva a pre tieto účely slúži viac ako 100 rokov. V priestoroch budovy je 14 učební, z toho 2 jazykové učebne (pre anglický a nemecký jazyk) a 3 učebne zariadené výpočtovou technikou. Ostatné učebne sú klasické s dataprojektormi a pripojením na internet, resp. interaktívnymi tabuľami. Každá učebňa je vybavená najnovšími pomôckami pre daný odbor štúdia. Škola má telocvičňu, posilňovňu a ihrisko s prírodným trávnikom. Jazykové učebne sú vybavené najmodernejším zariadením. Školská knižnica je v učebni, ktorá sa využíva na vyučovanie a mimo vyučovania pre potreby žiakov.
 
Naša škola je súkromná a jej devízou je vyučovanie v triedach s nižším počtom žiakov, individuálny prístup ku každému žiakovi, teoretické i praktické vyučovanie v príjemnom prostredí, kvalitný pedagogický zbor a kvalitný vyučovací proces, ktorý je porovnateľný s ostatnými školami a mnohokrát ho aj prevyšuje.
 
ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!
 
Pre verejnosť škola ponúka tieto služby:
- stolárske výrobky, oprava nábytku
- reštaurovanie dobového nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične 
IČO686981
Názov spoločnostiSúkromná stredná odborná škola
AdresaHviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa