Inštitút cudzích jazykov - SJŠ

35096
Kontaktné údaje Inštitút cudzích jazykov - SJŠ
 • Bardejov
 • Jirásková 12
 • 085 01
 
 
 
NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2013 - 2019
 
 
NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA v Prešovskom kraji 2012 - 2019
 
Cena riaditeľa GLS
 
 
Zakladateľ školy: Arthur E. Breisky
                              Cena primátora mesta Bardejov (2010)
                              Veľká medaila sv. Gorazda (2014) -najvyššie štátne vyznamenanie v školstve
 
Riaditeľka školy: Marta Breisky
                              Tabb High School,Yorktown, VA, USA (1993/94)- ako štipendistka programu
                              Fulbright vyučovala 1 školský rok na štátnej strednej škole v USA
                             Žena roka 2013 (Bardejov)
 
Učitelia: - vyhranené osobnosti, zaujímaví skvelí ľudia, ktorí pozitívne motivujú a inšpirujú študentov, prebúdzajú v nich zvedavosť a sú pre nich príkladom osobnostného rastu, cieľavedomosti a pracovitosti
               -rozprávajú cudzím jazykom s ľahkosťou a radi  
 
Vyučované predmety (2019): ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, ŠPANIELČINA
- všeobecné zameranie
Prípravný kurz na bilingválne štúdium (ANJ)
 
Metódy: tradičná (ANJ) a priama (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ)
 
Na používanie priamej metódy škola získala licenciu v roku 2010 a odvtedy sa táto metóda teší veľkému záujmu. Je efektívna, rýchlo naučí študentov rozprávať, zbaví ich strachu z rozprávania a najmä, mení pasívnu znalosť jazyka (poznám to slovo, keď ho vidím napísané alebo ho povie niekto iný, no keď ho potrebujem použiť, neviem ho) na aktívnu (použil som to slovo už predtým, mám ho v pohotovostnom režime). Rotáciou lektorov simulujeme cudzojazyčné prostredie a rýchlosťou otázok a odpovedí približujeme cieľový jazyk v triede tomu, ktorý budú počuť, keď vycestujú do zahraničia. Hodiny sú dynamické a zábavné. Porovnanie metód nájdete na:  http://www.icj-bardejov.com/s/Porovnanie-metod-Nov.pdf
 
Cieľ: spokojný študent, ktorý zažíva radosť z úspechu a dohovorí sa cudzím jazykom
 
Referencie: väčšina našich študentov k nám prichádza na odporúčanie svojich známych. Ako hodnotia štúdium na ICJ niektorí naši študenti si môžete prečítať tu: http://www.icj-bardejov.com/referencie/
 
 
Vyučovanie prebieha v: pondelok, utorok, streda, štvrtok
Čas vyučovania:
TRADIČNÁ METÓDA: 14.10 – 15.10 hod., 15.20 – 16.20 hod.
Frekvencia štúdia: 2 x 60 min/ 1 týždeň
PRIAMA METÓDA: 14. 20 – 15.10 hod., 14.20 – 16.10 hod., 15.20 – 16.10 hod., 16.20 – 18.10 hod.
Frekvencia štúdia: 2 x 50 min/1 týž. alebo 1 x 100 min./1 týž.
 
Kancelária ICJ otvorená:  PO-ŠT, 12. 30 – 16. 30 hod.
 
Genéza školy: 1. súkromná jazyková škola v Bardejove od roku 1991
 
Od vzniku školy sme:
 • zlepšili jazykové kompetencie tisíckam študentov ICJ
 • aktívne vplývali na zlepšovanie kvality jazykového vzdelávania v meste poskytovaním workshopov pre učiteľov angličtiny zo ZŠ a SŠ umožnili sme 52 študentom ICJ študovať 1 školský rok zdarma na prestížnych súkromných stredných školách v USA. Mnohí z nich úspešne ukončili vysokoškolské štúdium v zahraničí. Medzi nimi sú aj absolventi najlepších svetových univerzít – Yale, Stanford, Cambridge
 • vytvorili sme a udržiavali sesterský vzťah medzi mestom Ashtabula, OH, USA a  mestom Bardejov
 • založili sme Anglickú verejnú knižnicu na Gymnáziu LS, ktorá sa stala vzorom pre zriaďovanie tzv. mini-libraries po celom Slovensku splnením kritéria kvality vyučovania cudzích jazykov bola škola ICJ zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR (r. 2000)
 • od roku 2006 do roku 2015 ICJ bola jedným z  5 akreditovaných stredísk na Slovensku, ktoré administrujú medzinárodne uznávanú skúšku z angličtiny TOEFL iBT. Certifikát TOEFL iBT počas istého obdobia nahrádzal maturitnú skúšku z angličtiny
 • v roku 2010 sme získali licenciu na vyučovanie angličtiny priamou metódou Direct Method for English - DME. Od septembra 2012 vyučujeme touto obľúbenou konverzačnou metódou aj nemčinu,  španielčinu, a maturitu z angličtiny a od septembra 2016 aj francúzštinu
 • vytvorili sme vlastný študijný materiál na vyučovanie predmetu Maturita z anglického jazyka podľa metódy DM ( Marta Breisky)
 • od svojho vzniku ponúkame kvalitné jazykové vyučovanie zabezpečované profi lektormi, ktorých práca baví
 • od roku 2012 aktívna účasť v porote krajského semifinále a finále súťaže JAZYKOVÝ KVET – prednes cudzojazyčnej poézie, prózy a drámy / študenti MŠ, ZŠ a SŠ
 • v súťaži  o NAJ JŠ  Slovenska škola ICJ Bardejov získala titul Najlepšia jazyková škola Slovenska v rokoch 2013 - 2019  a  Najlepšia  jazyková  škola  v Prešovskom kraji 2012 - 2019 (https://www.facebook.com/IALForg/videos/1931844730165845/)     
 
Kontakt:
Marta Breisky, 0907 976 822, 054 474 8286, breisky@mail.pvt.sk
Jana Vasilišinová, 0948 633 844, janavasilisinova@mail.t-com.sk
IČO30278333
Názov spoločnostiMarta Breisky-ÚAH, Inštitút cudzích jazykov – SJŠ
AdresaLipová 46, 085 01 Bardejov
DIČ1022356797

Otváracie hodiny Inštitút cudzích jazykov - SJŠ

Pondelok12.30 - 16.30
Utorok12.30 - 16.30
Streda12.30 - 16.30
Štvrtok12.30 - 16.30
PiatokZATVORENÉ
Sobota ZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ