Mestská športová olympiáda pre MŠ

18x
25. September 2017
V pondelok sa na futbalovom štadióne uskutočnila olympiáda pre škôlkarov. Foto: FB Kancelária primátora mesta Bardejov - MUDr. Borisa Hanuščaka