Most zmizne v tme

797x
24. Marec 2022
Prešovský most zmizne v tme
 
NDS sa zapojí do celosvetovej akcie s názvom Hodina Zeme. V súčasnom roku toto symbolické pripomenutie závažných globálnych problémov vychádza na sobotu 26. marca.
 
NDS v tomto duchu na hodinu vypne osvetlenie dvoch svojich objektov – estakády D1 v Považskej Bystrici a mostu D1 Vydumanec v Prešove. Považskú estakádu aj prešovský most symbolicky zhasneme v sobotu v čase od 20:30 do 21:30.
 
Estakáda v Považskej Bystrici je súčasťou úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer. Je dlhá zhruba 968 metrov a výška s celou konštrukciou je 41 metrov. Originálna je práve možnosťami osvietenia. Estakáda bola daná do užívania v máji 2010.
 
Most Vydumanec je súčasťou nedávno dobudovanej prešovskej diaľnice D1. Patrí k stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Pravý diaľničný most je dlhý 562,9 metra a ľavý má dĺžku 536,4 metra. Výška mosta je 20 metrov nad terénom.
 
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou upozorňujúcou na problémy súčasnej doby. Sú nimi napríklad globálne otepľovanie a svetelné znečistenie, ale aj niekedy zbytočné míňanie peňazí na svietenie.
 
Začiatky tohto podujatia siahajú do roku 2007, vtedy išlo o miestnu akciu v austrálskom Sydney. Odvtedy sa symbolicky na hodinu vypínajú svetlá v rôznych objektoch celosvetovo, napríklad v roku 2011 sa zapojilo 135 štátov a v roku 2015 až 172 krajín. Slovensko sa do tejto environmentálnej iniciatívy zapája od roku 2011.
(20:11, NDS)
Diskusia
Pridať komentár