Maturitné skúšky budú prezenčne, zohľadní sa však dištančné vyučovanie

1329x
07. Marec 2022
Na písomný test budú mať študenti viac času
Žiaci budú mať náhradný aj opravný termín na písomnú, ako aj na ústnu maturitu (Foto: minedu.sk)
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v pondelok 7. marca 2022 informoval verejnosť, že maturitné skúšky sa v tomto roku uskutočnia prezenčnou formou.
 
Doplnil tiež, že otázky k ústnej časti maturity budú školy upravovať s ohľadom na dištančnú výučbu, na písomný test budú mať študenti viac času.
 
Ako uviedol rezort školstva, maturitné testy tvorilo viac odborníkov, kontroloval ich trojnásobný počet recenzentov a dodatočne ich posudzovali aj samotní učitelia. Na písomný test bude vyhradený dlhší čas a žiaci musia dosiahnuť viac ako 33 %. Otázky na ústnu maturitu upravujú školy s ohľadom na dištančnú výučbu. Žiaci budú mať náhradný aj opravný termín na písomnú, ako aj na ústnu maturitu.
 
Manuál spokojného maturanta  
 
S prípravou maturantom pomôže „Manuál spokojného maturanta“, ktorý pripravila Aliancia stredoškolákov. Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca 2022.
 
Náhradný termín je v dňoch od 5. do 8. apríla 2022 a opravný termín v dňoch 5. až 8. septembra 2022. Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 %. Na úspešnosť v slohu musí žiak dosiahnuť viac ako 25 %. Vzorové testy pre jednotlivé predmety z uplynulých rokov nájdu žiaci na webovom sídle NÚCEM.
 
„Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recenzentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.
 
Recenzenti mali za úlohu v testoch eliminovať nejednoznačné otázky. Učitelia zo stredných škôl zas posudzovali, či sú testy vhodné vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Recenzenti aj učitelia sa zhodli a odporučili testy zadať maturantom v školskom roku 2021/2022.
  
 
Náhradný termín v septembri, opravný budúci rok vo februári  
 
Okrem upravenia obsahu testov majú v tomto roku žiaci navýšený čas na písomnú maturitu o 15 minút pre každý predmet. Takzvaná ústna maturita a praktická maturita sa bude konať 23. mája do 10. júna 2022, pričom presné termíny školám určia regionálne úrady školskej správy. Náhradný termín pripadá na september 2022 a opravný termín na február 2023. V prípade potreby ministerstvo školstva určí dodatočný náhradný termín do konca školského roka.
 
„Od augusta sme intenzívne komunikovali so strednými školami, so zriaďovateľmi aj riaditeľmi. Riaditelia aj učitelia sa zhodli, že poznajú vedomosti aj schopnosti svojich žiakov, sú si vedomí dištančného vzdelávania a budú zohľadňovať tento fakt aj pri maturitných skúškach,“ uviedol minister školstva.
 
Vzorové testy, podcasty či online platformy  
 
S prípravami pomôže maturantom aj „Manuál spokojného maturanta,“ ktorý nachystala Aliancia stredoškolákov. Ide o interaktívny dokument, ktorý zhromažďuje rôzne materiály, ktoré pomôžu pri príprave na maturitu. Medzi nimi nájdu žiaci aj youtube kanáli, podcasty, online platformy či vzorové testy, ktoré si môžu maturanti vyskúšať.
 
„Cieľom tohto manuálu je pomôcť maturantom s prípravou na maturitné skúšky. Chápeme, že z dlhodobého hľadiska nie je možné rušenie maturít, a teda k nim muselo prísť. Veríme, že maturity budú reflektovať dopad pandémie na školstvo a otvoríme tému reformy maturít,“ ozrejmila Aliancia stredoškolákov.
 
Na základe záverov Ústrednej maturitnej komisie zabezpečia riaditelia pri organizácii maturitnej skúšky úpravu zadaní ústnych a praktických maturít v súvislosti s dištančnom formou vzdelávania. Chod maturitných skúšok bude zabezpečený v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami. V čase maturít ministerstvo školstva odporúča vzdelávať ostatné ročníky dištančnou formou.
(14:26, MŠVVaŠ)
Diskusia
Pridať komentár