VIDEO | Spojená škola na Štefánikovej ulici úspešná v duálnom vzdelávaní

1191x
12. Október 2021
Aj tento rok sa zapojili do viacerých projektov
 
Pozrite si videoreportáž 
 
Okres Bardejov sa na covidovej mape už niekoľko týždňov nachádza v bordovej zóne, ktorej súčasťou je aj striktnejší balík opatrení. Na prísnejší režim musela opäť nabehnúť aj Spojená škola na Štefánikovej ulici, fungovanie im však uľahčujú vlaňajšie skúsenosti.
 
„Také pozitívum minulého roka bolo to, že sa žiaci aj učitelia aj žiaci naučili pracovať v online priestore, takže je to teraz jednoduchšie. Začíname to dištančné vzdelávanie vnímať ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu,“ uviedla riaditeľka školy Eva Kurnátová.
 
Špecialitou Spojenej školy je duálne vzdelávanie, v tomto školskom roku ho rozšírili o odbor sociálno – výchovného pracovníka.
 
Apelujú na zamestnávateľov  
 
„Zapájajú sa žiaci v odboroch trojročných – murár, obuvník, v štvorročných odboroch – obchodný pracovník, operátor kožiarskej výroby, grafik digitálnych médií a rovnako sociálno-výchovný pracovník. Tu by sme chceli viac apelovať viac na zamestnávateľov, aby vzhľadom na benefity, ktoré sú pre nich aj pre žiakov, sa viac zapájali do duálneho vzdelávania ,“ dodala riaditeľka školy.
 
Škola je aktívna aj v oblasti rôznych projektov. Uspela v projekte Erasmus, ktorý nesie tematiku Svet v obrazoch.
 
„Žiaci vycestujú do Prahy v učebnom odbore murár a v študijnom odbore grafik digitálnych médií,“ uzavrela Kurnátová.
 
Spojenej škole sa podarilo získať vlastného digitálneho koordinátora, zapojila sa tiež do projektu s názvom Spolu úspešnejší. Ten rieši doučovanie zameškaného učiva pre žiakov za minulý školský rok.
(13:31, red) 
Diskusia
Pridať komentár