RS ekonomik s.r.o.

78
Kontaktné údaje RS ekonomik s.r.o.
  • Bardejov
  • Partizánska 258
  • 085 01
Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka - účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď...) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.
 
Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len vy.
 
Našou prioritou je kvalitná práca, spokojnosť zákazníka a diskrétnosť. Obráťte sa na nás a ušetríte čas a peniaze.  
 
Ponúkané služby
 
Jednoduché účtovníctvo
- vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky  
 
Podvojne účtovníctvo
- vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka
- vedenie analytickej evidencie 
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia DPH, daňové priznanie DPH
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb  
 
Mzdy a personálna agenda
- spracovanie miezd
- výplatné listiny
- mesačné výkazy na SP a ZP
- prehľady a hlásenia na daňový úrad
- potvrdenia o príjmoch
- výpočty nemocenských dávok
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- podklady pre účtovníctvo
- mzdové a evidenčné listy  
 
Vypracovanie daňového priznania
- daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
- daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
- výpočet preddavkov na daň z príjmu
- daň z pridanej hodnoty, z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti
- položky zvyšujúce a znížujúce základ dane  
 
Kontaktné osoby:
Stanislava Galová, tel: 0905675750
Radovan Gal, tel: 0908196330
 
Názov spoločnostiRS ekonomik s.r.o.
AdresaNábrežná 859/9, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny RS ekonomik s.r.o.

Pondelok9.00 - 18.00
Utorok9.00 - 18.00
Streda9.00 - 18.00
Štvrtok9.00 - 18.00
Piatok9.00 - 18.00
Sobota ZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ