Bardejov je slovenské mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou. Prvé zmienky o Bardejove siahajú až do 13. storočia a sú spájané so zápismi v Ipatijevskej kronike. Ďalšie zmienky by ste potom mohli nájsť v Bardejovskom okresnom spise, ktorý pochádza z roku 1247.
 
Spis z roku 1247 rieši pozemkové spory medzi Prešovským osadníkmi a mníšskym rádom, ktorý tej doby pôsobil v Bardejove. Vďaka polohe Bardejova nemôže nikoho prekvapiť, že už predtým bolo o toto miesto veľký záujem. Jednalo sa totiž o významné miesto, ktoré sa nachádzalo na ceste medzi Čiernym a Baltským morom.
 
Nielen vďaka tomu sa z osady stalo veľmi skoro významné obchodné mesto. Na ochranu mesta bol neskôr vybudovaný obranný systém v podobe opevnenia. Mesto Bardejov získavalo postupne stále viac práv. Napríklad v roku 1320 sa jednalo o právo konania vlastného jarmoku, čo mestu prinieslo ďalšie potrebné financie, ktoré mohli byť vložené do ďalšieho rozvoja.
 
V roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Šestnáste storočie znamenalo predovšetkým kultúrny rozkvet. V meste bolo zriadené gymnázium, ktoré sa stalo centrom kultúry a vzdelávania. Malo dobré meno naozaj široko ďaleko. Mesto sa naďalej vyvíjalo takmer po všetkých stránkach.
 
Veľmi významným momentom priniesol rok 1893, kedy bola otvorená železnica medzi Prešovom a Bardejov.O pamiatky mesta Bardejov je náležite postarané aj v súčasnej dobe. Najrozsiahlejšia renovácia historickej časti bola vykonaná v 70. rokoch.
 
Aj vďaka tomu je dnes pamiatková rezervácia mesta Bardejov zapísaná do zoznamu svetového historického a prírodného dedičstva. Bardejov je mesto s bohatou históriou a množstvom úžasných historických skvostov. Bardejov nájdete na severovýchode Slovenska, blízko hraníc s Poľskom.