Mesto Prešov pripravuje rekonštrukciu ulice Kúty

593x
05. Marec 2021
Oprava a odvodnenie
Na ulici chýba zrážková kanalizácia 
 
Mesto Prešov pripravuje rekonštrukciu a odvodnenie cestnej komunikácie na ulici Kúty. V súčasnosti prebieha proces vysporiadania pozemkov. Mesto Prešov vyzýva miestnych obyvateľov, ktorí odvádzajú dažďovú vodu na cestu, aby v čo najkratšom čase zjednali nápravu.
 
Na cestnej komunikácii na ulici Kúty nie je vybudovaná zrážková kanalizácia a dažďová voda preto nemá kam odtekať. V minulosti odtekala zrážková voda do rieky Sekčov cez záhrady. Tie však v súčasnosti nahradili stavby, ktoré tomu zabraňujú. Postupné zahusťovanie územia v tejto lokalite spôsobuje, že po intenzívnejšom daždi, voda zostáva na ceste.
 
Mesto Prešov preto vyzýva miestnych obyvateľov, ktorí odvádzajú dažďovú vodu priamo na cestnú komunikáciu, aby v čo najkratšom čase zjednali nápravu. Po ukončení rekonštrukcie budú musieť zrážkové vody zadržiavať na svojich pozemkoch a vypúšťanie vody na cestu nebudeme tolerovať.
 
Rozširovanie komunikácie
 
Mesto Prešov už intenzívne pripravuje rekonštrukciu cesty, pri ktorej sa počíta aj s odvodnením vozovky. Projekt počíta aj s úpravou nivelety a rozšírením komunikácie v tých úsekoch, kde to umožňujú šírkové parametre vozovky.
 
V časti kde bude uložená dažďová kanalizácia sa budú meniť aj podkladové vrstvy vozovky. Niveleta miestnej komunikácie sa upraví tak, aby pozdĺžny sklon v celom rekonštruovanom úseku mal stúpanie.
 
Zrekonštruovaná komunikácia bude vyvýšená cestným obrubníkom. Výnimkou budú vjazdy do dvorov, pri ktorých bude cestný obrubník zapustený. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku na ulici Kúty je 480 metrov v úseku od popisného čísla 2 až po číslo 21.
 
Realizácia je plánovaná na rok 2021. Vzhľadom na to, že niektoré časti pripravovanej stavby sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Prešov, konečný termín bude závisieť aj od vysporiadania týchto pozemkov a následného vydania stavebného povolenia.
(8:30, presov.sk) 
Diskusia
Pridať komentár